<form id="dn777"><listing id="dn777"></listing></form>

    <form id="dn777"></form>

    <address id="dn777"></address>

    一年級暑假數學練習題(30口算4豎式4應用題)2 下載本文

    日期:

    一、口算

    63-32= 81-25= 86-10= 25+46= 80-26= 41+52=

    28-13= 25+43= 20-11= 11+64= 98-48= 95-84= 47-11= 12+36= 33+42= 83-11= 76-68= 42-30= 99-96= 93-72= 56-20= 89-10= 59-31= 90-24= 33-26= 91-14= 23+26= 17+41= 12+83= 49+45= 二、豎式

    35+53= 25+49= 68+20= 12+49=

    三、應用題 1、

    ? ?

    電話機

    錄音機

    ?

    遙控車

    ?

    42元 80元 28元 9元 ①錄音機比書貴多少元? = (元)。

    ②小明買電話機找回8元錢。小明付了多少錢? = (元)。 ③笑笑有70元錢,可以買 和 ,正好花完。

    2、一年級有93人去春游,租了兩輛大客車。還有幾個人沒有上車?

    坐了45人。 坐了40人。

    1

    日期:

    一、口算

    98-34= 28+35= 99-26= 32+52= 43+54= 29-13=

    二、豎式

    57-29= 32+50= 33-30= 40-20= 12+40= 13+60= 90-87= 85-81= 25+29= 89-84= 41-22= 19-14= 14+55= 84-61= 67-14= 46+53= 92-27= 35-10= 76-39= 98-23= 20+70= 44-37= 99-23= 86-10= 36+35= 53+28= 29+48= 47+37=

    三、應用題

    (1)各種圖形分別有多少個?在表中畫“√”。

    (2)把整理的結果填在下表中。

    圖形 個數

    (3)根據統計表填空。

    ( )比( )多( )個。 ( )比( )少( )個。 ( )和( )的個數一樣多

    2

    一共 日期:

    一、口算 12+45= 54-38= 61-54= 29+65= 81-19= 78-34=

    二、豎式

    72-30= 97-67= 20-13= 57-49= 32-30= 76-57= 89-20= 17+38= 67-45= 81-14= 94-23= 12+42= 86-30= 58-25= 83-53= 42-37= 74-26= 95-34= 13+29= 70-54= 89-41= 24+40= 86-47= 99-70= 66+24= 36+47= 50―32= 45―26=

    三、應用題

    一年級有20個男同學,22個女同學。二年級有15個男同學,25個女同學。

    1).一年級男同學(比)二年級男同學多多少人?

    2).一年級女同學(比)二年級女同學少多少人?

    3).二年級男同學(比)二年級女同學少多少人?

    4)請你自己提一個數學問題并解決。

    3

    日期:

    一、口算 56+30= 19+46= 46+49= 97-24= 19-17= 47-13=

    二、豎式

    100-54= 39+42= 79-30= 97-51= 12+43= 13+74= 89-72= 93-33= 87-51= 24+32= 46-11= 96-76= 6+52= 25-19= 90-9= 4+65= 35+20= 55+3= 35-17= 50-30= 77+23= 85-7= 67-34= 58-9= 68-29= 100-47-28= 78-39+26=

    三、應用題

    29+35+14=

    □○□○□=□( )

    4○□○□=□

    4

    ( )

    动漫黄在线观看免费视频